Tuulivoima-alan konsultointipalvelut - Silmäsi puistoissa ja voimaloissa!

Tarvitseeko tuulivoimapuiston ympäristö ympärivuotista seurantaa ja tarkastuksia? Onko toimintaympäristö siisti, toimiva ja kunnossa? Onko vuosittaiset tarkastukset tehty, viat havaittu, viat korjattu?

Haluatko varmistua, että tuulivoimapuistossa ja voimaloiden ympäristössä on kaikki kuten kuuluukin, mutta puistoon on matkaa eikä aikaa ole?

Haluatko pikaisen tilannepäivityksen, että puistossa, voimaloissa ja ympäristössä on kaikki kuten kuuluukin?

Kaikissa näissä, voin auttaa! Tarvittaessa 24h palvelu, ota rohkeasti yhteyttä!


Tarjoan Tuulivoima-alan konsultointia kattaen koko Suomen. Kokemukseni pohjautuu tuulivoimalakomponenttien valmistukseen, teknisiin turvalaitetarkastuksiin sekä tuulivoiman käyttöpäällikkönä toimimiseen. Valmistavan teollisuuden kokemus lisättynä tuulivoima-alan kokemuksella on yli 26 vuotta. Toimin erittäin sujuvasti Suomen- ja Englannin-kielellä.

Omaan käytännön kokemuksia mm. seuraavien voimalavalmistajien tuulivoimaloista:

  • Vestas, Nordex, GE, Enercon, Siemens Gamesa

Turvalaitepätevyyksiä:

Huoltohissit 

  • Hailo, Power Climber, Avanti, Goracon.

Nostimet:

  • Liftket, Köster

Tikkaanturvakiskot

  • Hailo, Avanti

Eri valmistajien tikkaat ja ankkuripisteet


Sammuttimet


Pelastautumislaiteet


Olen suorittanut määräaikais-, käyttöönotto-, takuunpäättymis-, vuosittaisia-, visuaalisia - sekä kolmannen osapuolen tarkastuksia. Lisäksi vastaanottotarkastukset satamissa sekä työmaalla.

Dokumentaatio sisältyy palveluihin.


Tuulivoima-alan koulutukset ja sertifikaatit:

GWO BSTR

Power Climber Sherpa SD2, SD3, SD4

Turbine control System Nordex NC2 level 270

GE Cypress Easy Access

Putoamissuojaintarkastaja

HSE koordinaattori

Työturvallisuuskortti

Sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002

Hailo HWS 02L

Hailo HWS 07L

Hailo HWS 01L

Safety introduction for technicians (Vestas)

Tieturva 1

Tieturva 2Tuulivoimaprojektien johto kaupallisista neuvotteluista aina luovutukseen saakka. 


Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä projektisi tarve. Autan mielelläni.


Pasi 0407555525 / pasi@epoy.fi_______________________________________________________________________________________________________________


Consulting services for the wind power industry - Your eyes on sites and on turbines!

Does Your wind farm require year-round monitoring of site and inspections? Is the operating environment clean, functional and in order? Have the annual inspections been carried out, defects detected, defects repaired?


Do you want to make sure that everything is as it should be in the wind farm and around the power plants, but there is a long way to get to the park and no time?


Do you want a quick situation update that everything is as it should be in the park, turbines and surroundings?


In all of these, I can help You! If necessary, 24-hour service, feel free to contact me!I´m offering consulting services for the wind energy industry covering the whole of Finland. My experience is based on the manufacture of wind turbine components, technical safety device inspections and working as a wind power operation manager. The experience in the manufacturing industry, plus experience in the wind power industry, is more than 26 years. I work very fluently also in English.


My own practical experiences, e.g. of the wind turbines of the following power plant manufacturers:

  • Vestas, Nordex, GE, Enercon, Siemens Gamesa

Safety device qualifications:

Service lifts

  • Hailo, Power Climber, Avanti, Goracon.

Cranes:

  • Liftket, Köster

 

Safety rails:

  • Hailo, Avanti

 

Different types of ladders


Different types on attachment/anchor point


Fire extinguishers


Rescue devicesI have performed statutory/periodical, commissioning, EoW, annual, visual and 3rd party inspections. Additionally take over inspections on different ports and on different sites.


Documentation is included in the services.Trainings and certificates in the wind power industry:


GWO BSTR


Power Climber Sherpa SD2, SD3, SD4


Turbine control system Nordex NC2 level 270


GE Cypress Easy Access


Certified fall Protection Inspector


Certified HSE coordinator


Occupational Safety card


Electrical work safety card SFS6002


Hailo HWS 02L


Hailo HWS 07L


Hailo HWS 01L


Safety induction for technicians (Vestas)


Road safety 1 


Road safety 2


Management of wind power projects from commercial negotiations to handover and everything in between.
Contact us and let's see together the needs of your project. I'll be happy to help.


Pasi +358407555525 / pasi@epoy.fi


_______________________________________________________________________________________________________________