Sosiaalihuoltona tehty palvelu, mitä se on?

Teemme arvonlisäverottomasti siivouspalvelua heikompikuntoisille. Kun kunto on sen verran huono esim. sairauden, leikkauksen tai muun vaivan vuoksi, voi saada oikeuden arvonlisäverottomaan palveluun. Ikä itsessään ei oikeuta tähän palveluun, mutta jos kunto on sellainen ettei itse pysty siivoukseen, niin ole yhteydessä, niin katsotaan oletko oikeutettu sosiaalihuoltona tehtyyn palveluun. Sopimuskuntani ovat kuusiokunnan alueen kunnat.


Verottajan sivuilta.

Yksityiset sosiaalihuoltopalvelut ovat arvonlisäverottomia seuraavilla edellytyksillä:
1.Palvelujen tuottaja on rekisteröity yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Kotipalvelujen tukipalvelujen tuottajia ja yksityisiä perhepäivähoitajia ei merkitä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Heidän on tehtävä toiminnastaan ilmoitus niihin kuntiin, joiden alueella he palveluja tuottavat.
2. Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palvelujen tuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen.
3. Palvelujen tuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma.
4. Palvelujen tuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palvelujen tuottaja seuraa.Hinnasto

  • Sosiaalihuoltona tehty palvelu 32,26 €/h, kun käynnit ovat säännöllisiä.


  •  Yksittäiset sosiaalihuoltona tehdyt palvelut tai käynti silloin tällöin 36,29€/h.


  • Kilometrikorvaus 0,48€/km 


Hinnat ovat arvonlisäverottomia.